ข่าวเด่นดูทั้งหมด

26 ก.พ. 2564

เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน

1 ก.พ. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ที่ 4/ 2564 เรื่อง การประสานจัดเที่ยวบินสำหรับคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน เดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2564

6 ม.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ที่ 2/ 2564 เรื่อง การประสานจัดเที่ยวบินสำหรับคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน เดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564

11 ธ.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ที่ 48/ 2563 เรื่อง การประสานจัดเที่ยวบินสำหรับคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน เดินทางกลับประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564

11 ธ.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ที่ 47/2563 เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีการขายทอดตลาด

11 พ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ที่ 45/ 2563 เรื่อง การประสานจัดเที่ยวบินสำหรับคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน เดินทางกลับประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตันPicture12

Royal Thai Embassy
Office Number 191 , 19th Floor Kaskad Business Centre, 6/1 Kabanbay Batyr Avenue
Astana , Kazakhstan

Tel : +7 (7172) 926440 Fax: +7 (7172) 926422

Email : thaiembassy.tse@mfa.mail.go.th